Maaseuturahaston yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen.

– Investointituen avulla käynnistetään yritystoimintaa tai laajennetaan ja kehitetään yritystä konkreettisilla investoinneilla tai hankinnoilla.
– Investoinnin toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää kannattaako investointiin ryhtyä, ja millä edellytyksillä.
– Perustamistuen tarkoituksena on auttaa yrityksiä liiketoimintansa alkuun tai edistää yrityksen toiminnan laajentuminen uusille urille mahdollistamalla yritykselle systemaattinen ja laaja asiantuntijoiden käyttö liiketoiminnan kehittämisessä.
– Kokeiluhankkeessa suunnitellaan, testataan ja kehitetään uutta liiketoimintaa ja yrityksen uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja asiakas- ja markkinalähtöisesti. Kokeilulla saadaan aikaan jotain aivan uutta.
– Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Lue lisää aiheesta ja ole yhteydessä asiantuntijoihimme:

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry
Maaseutuvirasto
Ely-keskus