Elinvoimaa Auranmaalle!

Kunnan elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus ovat kunnan olemassaolon kannalta merkittävimpiä asioita. Elinvoimainen kunta on houkutteleva ja vetää sekä ihmisiä että yrityksiä puoleensa. Siellä missä ihmiset viihtyvät, viihtyvät myös yritykset.

Kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä keskeiseen rooliin nousee kuntastrategiaan tärkeänä osa-alueena liittyvä elinvoimapolitiikka, jonka avulla kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä lähestytään perinteistä elinkeinopoliittista työskentelyä laajempana asiakokonaisuutena. Elinvoimaisuuden kehittäminen ottaa huomioon alueen yritysten tukemisen ja niiden paikkakunnalle sijoittumisen lisäksi myös nykyiset ja tulevat kuntalaiset.

 

Auranmaan viisi kuntaa

 

Lue lisää

Sijoitu Auranmaalle

Me Auranmaalla haluamme antaa alueellamme toimiville yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Lue lisää sijoittumispalveluistamme.
Lue lisää