Omistajanvaihdosneuvonta

Omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren merkittävimpiä tapahtumia. Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen huolellisella valmistautumisella ja riittävällä aikataululla on sekä myyjän että ostajan etu. Omistajanvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa riittävän aikaisin, jotta omistajanvaihdos pystytään tekemään hallitusti ja myös verotuksellisesti järkevällä tavalla.

Auranmaan yrityspalvelut aloitti toukokuussa 2014 Suomen Yrityskaupat Oy:n kanssa yhteistyön yritysten omistajanvaihdosneuvontaan liittyen. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa helppo, tehokas ja laadullisesti korkeatasoinen tukipalvelu Auranmaan alueella toimivien yritysten omistajanvaihdostilanteissa.

  • Arvioimme yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen osto-/myyntitilanteen ja kartoitamme etenemisvaihtoehdot.
  • Autamme yrityksiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja kontakteja.
  • Saat kauttamme tietoa myytävinä olevista alueen yrityksistä ja kiinnostuneista jatkajista.
  • Auranmaan yrityspalveluiden ja Suomen Yrityskaupat Oy:n yhteistyömallissa Suomen Yrityskaupat Oy:n asiantuntijan luokse hakeudutaan Auranmaan yrityspalvelun elinkeinoasiantuntijoiden kautta. Elinkeinoasiantuntijat kartoittavat tilanteen yhdessä yrittäjän kanssa ja myöntävät ensimmäistä neuvontaa varten palvelusetelin. Yrittäjän kotikunta maksaa ensimmäisen käyntikerran asiantuntijalla. Mahdollisista lisä- ja jatkotoimenpiteistä sopivat yrittäjä ja Suomen Yrityskaupat Oy:n asiantuntija. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeisistä kustannuksista vastaa yrittäjä.