Osaamisen kehittäminen

Osaava työvoima on yksi yrityksen tärkeimmistä resursseista. Yhteistyökumppaneidemme kanssa toteutettu koulutus tai valmennus sekä tarvittaessa yrityksesi tarpeisiin räätälöity koulutus parantaa yrityksen kilpailukykyä ja sitouttaa henkilökuntaa. Etsimme yrityksellenne koulutustarpeita vastaavan koulutustuotteen eri toimijoiden tarjonnasta tai suunnittelemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa yrityksellenne soveltuvan koulutuskokonaisuuden sekä neuvomme koulutuksen rahoitusratkaisuissa. Järjestämme ajankohtaistilaisuuksia yrittäjien tarpeiden mukaan.

Liedon ammatti- ja aikuisopisto

Annamme ammatillista perus- ja jatkokoulutusta niin nuorille kuin työssä oleville aikuisille. Erilaisia toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksia ovat ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus. Selvitämme tarvittaessa koulutustarpeet sekä suunnittelemme ja toteutamme koulutukset yhteistyössä kanssanne. Lisätietoa aikuiskoulutuksen www-sivuilta.

Kysy lisää:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Liedon ammatti- ja aikuisopisto

 • rehtori Tarja Asula p. 040 900 1322, tarja.asula(at)lskky.fi
 • toimisto p. 044 722 0164, elina.laine(at)lskky.fi

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto

Palvelemme työelämää, yrityksiä ja yksityishenkilöitä yhden tunnin pituisesta lupakurssitestistä aina tutkintoon valmistavaan koulutukseen asti. Kursseja ja koulutuksia voi valita valmiista tarjonnastamme tai voimme selvittää yrityksen koulutustarpeet sekä suunnitella ja toteuttaa ne yhdessä. Lisätietoa aikuiskoulutuksen www-sivuilta.

Kysy lisää:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto

 • koulutussuunnittelija Hanna Reunanen, p. 040 900 1337, hanna.reunanen(at)lskky.fi
  • oppisopimuskoulutukset
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • henkilöstökoulutukset
 • koulutus- ja markkinointisuunnittelija Marko Merikanto, p. 040 900 1339, marko.merikanto(at)lskky.fi
  • työvoimakoulutukset
 • kurssisihteeri Tuija Ekholm, p. 044 090 1316, tuija.ekholm(at)lskky.fi
  • lyhyt- ja lupakurssit
 • kurssisihteeri Arja Ääri, p. 044 722 0162, arja.aari(at)lskky.fi
  • sosiaali- ja terveysala

Loimaan oppisopimustoimisto

Oppisopimus on joustava tapa hankkia ammattitaito ja soveltuu sekä aikuisille että nuorille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa ja oppisopimus voidaan solmia sekä rekrytoitavalle että jo työssä olevalle työntekijälle. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Lisätietoa oppisopimustoimiston www-sivuilta.

Kysy lisää:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan oppisopimustoimisto

 • p. 044 090 1310, oppisopimus.loimaa(at)lskky.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Järjestämme monipuolista täydennyskoulutusta yrityksesi tarpeisiin. Ota meihin yhteyttä tai etsi itsellesi sopiva koulutus koulutushausta. Täydennyskoulutuksemme vastaa ennakoiden ja nopeasti työelämän koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Vuosittain noin 5000 asiantuntijaa täydentää osaamistaan Turun AMK:n monialaisessa täydennyskoulutuksessa. Voit valita lyhyistä tietoiskuista tai pidemmistä erikoistumiskoulutuksista ja kouluttautua sinulle sopivalla tavalla, verkossa tai paikan päällä.

Esimerkkejä täydennyskoulutuksista:

 • Taloushallinnan koulutukset
 • Esimieskoulutukset
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Journalistinen kirjoittaminen
 • Kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen
 • Terveyden edistäminen

Avoimessa AMK:ssa voit opiskella tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja, lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Tutkintoa avoimen AMK:n kautta ei voi suorittaa, mutta jos myöhemmin haet tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille ja lyhentää näin varsinaista opiskeluaikaa.

Kysy lisää:

Turun ammattikorkeakoulu

 • Liiketalous, ICT ja bioalat: Pirjo Koskiahde p. 050 5985 756, pirjo.koskiahde@turkuamk.fi
 • Tekniikka, ympäristö ja talous: Kristiina Meltovaara p. 050 5985 884, kristiina.meltovaara@turkuamk.fi
 • Terveys ja hyvinvointi: Ilkka Uusitalo p.050 5985 995, ilkka.uusitalo@turkuamk.fi, Tiina Häkkinen p. 050 5985 665, tiina.hakkinen@turkuamk.fi
 • Avoin AMK: Kosar Mahmoodi p. 050 598 5515, avoinamk@turkuamk.fi

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto, Loimaa

 • Yritykselle ja työnantajalle räätälöidyt rekrytointikoulutukset, henkilöstön kehittämis- ja muutoskoulutukset. Mahdollista myös hankkia yhdelle tai useammalle yritykselle yhdessä.
 • Uusien työntekijöiden valmentamiseen, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä yrityksen muutostilanteisiin henkilöstöä vähennettäessä.
 • Yhteishankintakoulutuksessa on vahva ELY-keskuksen tuki, 70-80 %. Rekrytointikoulutuksen ajan koulutuksessa olevat henkilöt ovat päivärahan piirissä, mikä pienentää henkilöstökuluja.

Kysy lisää

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto, Loimaa

 • Timo Hirviniemi puh. 0295 044 580, timo.hirviniemi@te-toimisto.fi
 • V-S TE-toimiston työnantajapalvelu, puh. 0295 044 502, tyonantajapalvelut.varsinais-suomi(at)te-toimisto.fi
 • te-palvelut.fi