Yrityksen perustamisneuvonta

Hyvän ja menestyvän yrityksen taustalla on lähes poikkeuksetta toimiva liikeidea, hyvin toteutettu liiketoimintasuunnitelma ja osaava yrittäjä. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan vähentää merkittävästi yritystoimintaan liittyviä riskejä.

Henkilökohtainen neuvonta

Opastamme oman yritystoiminnan aloittamista harkitsevia henkilöitä. Neuvontamme on henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on edistää kannattavien ja työllistävien yritysten syntyä seudulle.

  • Henkilökohtaisessa tapaamisessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. Selvitämme myös mahdollisuuden starttirahaan. Neuvonnan jälkeen yrityksen perustamista suunnitteleva pystyy paremmin harkitsemaan, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.
  • Autamme ja neuvomme yrityksen perustajaa erilaisissa kysymyksissä, kuten mahdollisissa lupa-asioissa, yritysmuodon valinnassa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä.
  • Asiakkaidemme käytössä on laaja, eri yritystoiminnan osa-alueet tunteva asiantuntijaverkosto.
  • Neuvomme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niiden liitteiden laatimisessa.

Aloittavan yrittäjän infotilaisuudet

Auranmaan Yrityspalvelut järjestää aloittaville yrittäjille infotilaisuuksia. Tilaisuudet tarjoavat monipuolisesti tietoa yritystoimintaa vaihtoehtona harkitseville ja omaa liikeideaa kehittäville. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

  • Infotilaisuuksien tavoitteena on yritystoimintaan liittyvien perustietojen jakaminen. Lisäksi ne antavat yrittäjälle mahdollisuuden arvioida realistisesti omia yrittäjäominaisuuksiaan ja liikeideaansa.
  • Tilaisuuden aiheita ovat mm. yrittäjän ja yrittäjyyden perusedellytykset, toimiva liikeidea, yhtiömuodon valintaperusteet, kannattavuuden arviointi, starttiraha aloittavan yrittäjän tukena, rahoitusvaihtoehdot ja tuet (esim. Ely-keskuksen ja Finnveran palvelut).