Yrityksen rahoitussuunnittelu

Yritys rahoittaa toimintaansa pääosin tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella. Toiminnan kehittämiseen ja erilaisiin investointeihin yritykset tarvitsevat usein myös yrityksen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta, jota on mahdollista saada julkisilta rahoittajilta, kuten Ely-keskus, Finnvera, Tekes ja Teollisuussijoitus, tai yksityisiltä rahoittajilta, joita ovat esim. pankit ja pääomasijoittajat.

Me neuvomme ja autamme sinua liiketoimintasi tarpeisiin soveltuvien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa.

  • Autamme rahoitussuunnittelussa, kuten rahoitustarpeiden arvioimisessa ja yrityksellesi soveltuvien rahoitusratkaisujen kartoittamisessa. Rahoittajan näkökulmasta tärkeimpiä dokumentteja ovat liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.
  • Neuvomme ja opastamme mm. investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen ja työntekijän palkkaamiseen liittyvien tukien ja rahoituksen (esim. Ely-keskus ja Finnvera) hakemisessa. Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista, koska julkisen rahoituksen ehtona on, että jo aloitettua hanketta ei rahoiteta.
  • Elinkeinoasiantuntijamme avustavat starttirahan hakemisessa ja toimittavat asiantuntijalausunnon TE-toimistoon starttirahahakemuksesi käsittelyn tueksi.