Tuotekehitys

Tuotekehitystoiminnan avulla yritys pyrkii kehittämään ja karsimaan olemassa olevia tuotteitaan tai saamaan markkinoille uusia tuotteita. Usein tuotekehityksessä käytetään apuna esim. yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä.

Tuotekehitysprosessissa syntyy usein innovaatioita. Innovaatio tarkoittaa, että yritys on luonut tietoa ja osaamista yhdistelemällä uuden tai olennaisesti parannetun tuotteen, prosessin tai menetelmän.

Neuvomme ja opastamme yrityksiä tuotekehitysaihioiden tunnistamisessa, niiden eteenpäin viemisessä ja rahoituksen hankkimisessa. Kauttamme saat tietoa mm. maksuttomasta, valtakunnallisesti toimivasta Tuoteväylä-palvelusta sekä Ely-keskuksen ja Tekesin tarjoamista mahdollisuuksista.

  • Tuoteväylä-palvelun tavoitteena on selvittää keksintöjen ja ideoiden mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa ja antaa keksijöille suosituksia, miten keksinnön kanssa kannattaisi edetä. Kehittämisvaiheeseen eteneviä keksintöjä arvioidaan perusteellisemmin ja samalla varmistetaan, että ne ovat kehittämiskelpoisia ja niiden kaupallistamiseen on hyvät lähtökohdat.
  • Varsinais-Suomen alueella keksintöasioissa neuvoo innovaatioasiantuntija Tapio Järvensivu. Hänet tavoittaa Turun seudun yrityspalvelupiste Potkurista.
  • Ely-keskuksen yrityksen kehittämispalveluita voi hyödyntää mm. uutuustutkimuksen, markkinaselvityksen tai tekniikkaan tai valmistukseen liittyvien selvitysten tekemiseen. Asiantuntijapalveluita on mahdollista hyödyntää myös Tuoteväylän ensiarviointi- että kehittämisvaiheessa.
  • Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritys voi lisätä osaamistaan ja parantaa tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallin, menetelmien ja osaamisen kehittämiseen. Mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana markkinat ajallisesti ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana.