Yrityksen terveyttäminen ja muutostilanteet

Haastavissa muutostilanteissa tarjoamme yrittäjälle henkilökohtaisen ja luottamuksellisen keskustelukumppanin. Yhdessä etsimme uuden suunnan yrityksen toimintaan ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Älä jää yksin ongelmien keskellä, ota meihin yhteyttä!

  • Autamme yrittäjää kartoittamaan yrityksen tilanteen ja eri etenemisvaihtoehdot. Yrityksen tilanteesta riippuen vaihtoehtoja voivat olla esim. yritystoiminnan jatkomahdollisuuksien ja toimintaedellytysten selvittäminen, yrityssaneeraus tai toiminnan hallittu alasajo.
  • Etsimme käyttöösi osaavat asiantuntijat.
  • Selvitämme eri rahoitus- ja tukimuodot yrityksesi kannattavuuden ja kasvun tukemiseen.
  • Myös Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut ovat alueemme yritysten käytettävissä. Työ- ja elikeinotoimisto antaa tietoa mm. muutosturvaan, työttömyysturvaan ja henkilöstön työnhakuun liittyen. Neuvonta on maksutonta.
  • Työ- ja elikeinotoimisto järjestää tarvittaessa infotilaisuuksia työnantajan tiloissa. Työ- ja elikeinotoimisto voi olla järjestämässä lomautusajalle ammattitaitoa nostavia koulutuksia, joissa lomautettua tai irtisanottua henkilöstöä koulutetaan hyödyntämällä ELY-keskuksen tukemaa yhteishankintakoulutusta.