yrityssuomiAuranmaan yrityspalvelut on osa valtakunnallista Yritys-Suomi palveluverkostoa. Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille.

Yrityssuomi.fi on käyttäjälle maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Yritys-Suomen verkkopalvelu sisältää myös asiointipalveluja ja lomakkeita. Verkkopalvelusta on ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Yritys-Suomen verkkopalvelun sisällöntuotannosta vastaa verkkotoimitus. Sisällön kehittämiseen ja verkkopalvelun ajantasaisuuden ylläpitoon osallistuu lisäksi laaja kumppaniverkosto. Verkkopalvelulla on toimitusneuvosto, joka toimii erityisesti verkkoviestinnän asiantuntijana ja nostaa esille palvelun kehittämistarpeita. Palvelukokonaisuutta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Oma Yritys-Suomi

Oma_yritys-suomiYritys-Suomi palvelukokonaisuuteen kuuluu myös Oma Yritys-Suomi -palvelu. Oma Yritys Suomi -palvelussa voit helposti ja joustavasti hoitaa monia yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyviä asioita, kuten arvioida liikeideasi kannattavuutta sekä laatia suunnitelmia ja tehdä liiketoimintaasi liittyviä laskelmia. Palvelusta saat myös tärkeää tietoa toimialallasi vaadittavista luvista ja ilmoituksista sekä paikkakuntasi yrityspalveluista.